نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

آموزش مجازی مدیریت MBA گرایش مدیریت بازاریابی

1,450,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت MBA گرایش مدیریت بازاریابی آموزش مجازی مدیریت MBA گرایش مدیریت بازاریابی: داﻧﺸﭙﺬﯾﺮان MBAﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ (Marketing)ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ