نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

استاندارد ایزو سنجش رضایت مشتری ISO 10004

1,900,000 تومان
اخذ استاندارد ایزو سنجش رضایت مشتری ISO 10004 استاندارد بین المللی سنجش رضایت مشتری ISO 10004 چار چوبی بین المللی

استاندارد ایزو ارزش نام تجاری ISO 10668

1,900,000 تومان
اخذ استاندارد ایزو ارزش نام تجاری ISO 10668 امروزه برند به بخش مهمی از سرمایه و ثروت یک سازمان تبدیل

استاندارد ایزو مدیریت کیفیت ISO 9000

1,900,000 تومان
اخذ استاندارد ایزو مدیریت کیفیت ISO 9000 ISO 9001:2015 نحوه مديريت بر سازمان براي تامين نيازمنديها و انتظارات مشتري و